Lịch sử Việt Nam

TÊN ẤP Ở NAM BỘ

  • Nguyễn Thanh Lợi*
  • 28/08/2020

Vào nửa đầu thế kỷ XX, tổ chức nông thôn ở Nam Bộ gồm thôn, xã, phường, ấp, hộ. Trong đó ấp có quy mô nhỏ hơn làng xã, gồm một nhóm gia đình sinh sống bên nhau, khai phá trên một địa bàn nhất định, tạo ra những đặc trưng văn hóa riêng biệt về kinh tế, phong tục tập quán… Năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm cải cách hành chính khắp miền Nam, các làng thống nhất gọi là xã và cấp dưới là ấp. Trong bài này, chúng tôi khảo sát các tên ấp hiện nay.

Cách đặt tên ấp ở Nam Bộ khá đa dạng, với nhiều kiểu thức khác nhau. Đầu tiên là dựa vào đặc điểm địa hình, mà sông nước giữ vai trò chủ đạo với nhiều thủy danh: ấp Búng Lớn (xã Nhơn Hội), ấp Búng Nhỏ và ấp Búng Bình Thiên (xã Quốc Thái), ấp Búng Nhỏ (xã Khánh Bình) thuộc huyện An Phú (An Giang). Búng là “chỗ nước xoáy lớn”. 

Tải về tại đây

 

Nguyễn Thanh Lợi*


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương