Lịch sử Việt Nam

KIỂU NHÀ TRÊN BÈ VÀ CHỢ TRÊN SÔNG Ở NAM BỘ

  • Nguyễn Trường Kháng
  • 16/11/2020

 

CHỢ TRÊN NHÀ BÈ: 

“Nhà Bè nước chảy chia hai 

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về” 

                                             (Ca dao) 

       Ngã ba Nhà Bè gọi là cửa Tam Giang, là nơi hội tụ của 3 dòng sông: Phước Long (Đồng Nai), Tân Bình (sông  Sài Gòn) hợp lưu thành sông Phước Bình đổ ra biển Cần Giờ. Nơi đây là vùng nước mặn. 

       -Cửa Cần Giờ: 

       Theo Trịnh Hoài Đức (Gia Định Thành Thông Chí, bản dịch Lý Việt Dũng, trang 42): “Cửa cảng Cần Giờ rộng 5 dặm, nước sâu 12 tầm, nước ròng sâu 9 tầm, phía đông cách trấn 142 dặm rưỡi có thủ ngự đạo Cần Giờ. Phố chợ đông đúc, dân theo nghề đánh cá. Trong cảng nước sâu, rộng và yên lặng, là nơi hội tụ ghe thuyền đông đúc ở thành Gia Định”.

Tải về tại đây

Nguyễn Trường Kháng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương