Lịch sử Việt Nam

Canh tác ruộng lúa ở Nam Kỳ thời thuộc Pháp

  • Dương Văn Triêm
  • 20/09/2021

Dưới thời Pháp thuộc, người Pháp thực hiện nhiều cách thức khác nhau để khai thác Nam kỳ như chia lại ruộng đất. Biến phần lớn ruộng đất tư nơi đây thành công hữu. Trên cơ sở đó tiến hành cấp phát, sang nhượng…đẩy số lượng điền chủ có sở hữu lớn phát triển cao. Khuyến khích phát triển lối canh tác trang trại, nông trường và cho phép tư nhân tham gia vào hoạt động kinh tế của nhà nước: đấu thầu thi công công trình thủy lợi, khai thác nguồn lợi tự nhiên…v.v Nhưng do khác nhau về văn hóa, sự bất đồng ngôn ngữ cũng như chưa thật sự am tường về hoạt động kinh tế của người bản xứ nên người Pháp tỏ ra lúng túng ở một số mặt. Chính điều này đã tác động không nhỏ đến cách thức tổ chức hoạt động trong nông nghiệp của người Pháp ở Nam kỳ.

Xem thêm tại đây

Dương Văn Triêm


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương