Lịch sử Việt Nam

Sự thất bại của kế hoạch “Phát triển hiệu năng quân đội” của quân đội Việt Nam Cộng Hòa

  • Lê Chính
  • 19/12/2021

Cuối tháng 4 năm 1974, Tổng thống Thiệu triệu tập cuộc họp nội các, có Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Tổng trưởng Dân vận – Chiêu hồi Hoàng Đức Nhã, Tổng Tham mưu trưởng Cao Văn Viên, một số sĩ quan cao cấp trong quân đội. Đại sứ Mỹ Martin và giám đốc cơ quan DIA (Cơ quan cộng đồng tình báo Hoa Kỳ) Daniel Parker tham dự. Cuộc họp nhằm triển khai kế hoạch “Phát triển hiệu năng quân đội” trong 6 tháng cuối năm 1974.

Tại cuộc họp, Nguyễn Văn Thiệu và các sĩ quan quân đội tranh cãi quyết liệt về sự trì trệ của quân đội Sài Gòn từ sau ngưng bắn theo tinh thần Hiệp định Paris. Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng, cho rằng: Lý do chính làm cho quân đội Việt Nam Cộng hòa giảm sút chất lượng chiến đấu là vì lương ít, không đủ nuôi bản thân và gia đình binh sĩ. Trần Thiện Khiêm thì đổ lỗi cho viện trợ quân sự giảm đột ngột. Binh lính quen tác chiến “kiểu Mỹ”, phải có bom đạn chi viện với tần suất lớn thì mới phát huy được tác dụng của từng binh chủng.

Xem trọn bộ tại đây

Lê Chính


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương