Lịch sử Việt Nam

Kênh Vĩnh Lợi trong lịch sử

  • Võ Nguyên Phong
  • 19/12/2021

Nguyễn Thông (1827-1884) tự là Hy Phần, hiệu Kỳ Xuyên, biệt hiệu Độn Am, sinh tại thôn Bình Thanh, tổng Thạnh Hội, huyện Tân Hòa, phủ Tân An, tỉnh Gia Định (thời điểm năm 1836), về sau là làng Bình Thạnh, tổng Thạnh Hội, huyện Tân Thạnh, phủ Tân An, nay là xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Ông đỗ cử nhân khoa thi hương năm Kỷ Dậu (1849) tại trường thi Gia Định với tên là Nguyễn Thới Thông (阮 泰 通), về sau mới đổi là Nguyễn Thông (阮 通). Sau khi bổ quan, Nguyễn Thông có một thời gian ngắn làm Bố chánh tỉnh Quảng Ngãi. Bố chánh sứ cùng Án sát sứ là hai chức quan lớn nhất tại thành Quảng Ngãi thời điểm này, trong đó Bố chánh xếp cao hơn với trật chánh tam phẩm, phụ trách các vấn đề thuộc bộ Hộ gồm vấn đề tài chính, hành chính như thuế khóa, đinh điền, đê điều, hộ tịch lẫn trọng trách truyền đạt chính sách và chủ trương của triều đình, trong đó có công tác thuỷ lợi.

Xem trọn bộ tại đây

Võ Nguyên Phong


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương