Lịch sử Việt Nam

“Lúa nổi” ở Đồng Tháp Mười thời thuộc Pháp

  • Dương Văn Triêm
  • 19/12/2021

Hoạt động trồng lúa đã có từ rất sớm ở Đồng Tháp Mười, song song với quá trình khai hoang mở cõi. 

Theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, thời gian canh tác lúa ở Đồng Tháp Mười gồm 2 vụ: ruộng sớm và ruộng muộn, đối với những nơi ngập trũng gọi là ruộng bàu chỉ làm được 1 vụ/năm. Ở trấn Định Tường, chỉ duy nhất huyện Kiến Đăng có ruộng bàu ngập nước.

Dựa trên kỹ thuật canh tác, ruộng được chia thành 2 loại: ruộng cày trâu và ruộng không cày trâu. Ruộng không cày trâu là ruộng bàu thường chỉ phát cỏ rồi cấy. 

Tùy theo loại ruộng mà có cách làm khác nhau

Xem trọn bộ tại đây

Dương Văn Triêm


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương