Lịch sử Việt Nam

Nhà Bè đi lên đô thị từ di sản truyền thống

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 15/08/2022

Câu ca dao diễn tả hình ảnh những đoàn lưu dân từ miền ngoài vào vùng đất hứa Gia Định vào thế kỷ cuối thế kỷ XVII và Nhà Bè là điểm dừng chân trên hành trình ấy, nơi ngả ba sông (nay là Đèn Đỏ, gần cầu Phú Mỹ).

Sự tích Thủ Huồng (Võ Thủ Hoằng) cất nhà bè trên sông để giúp đỡ những người qua nơi đây gặp khó khăn phản ánh tâm thức sông nước của cư dân khẩn hoang vào buổi ban đầu, nó đã trở thành tên gọi của vùng đất lịch sử này.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24535793