Lịch sử Việt Nam

Thờ cúng tổ tiên trong gia đình người Việt ở Tây Ninh

  • Phí Thành Phát
  • 15/08/2022

Thờ cúng là một đạo lý truyền thống của dân tộc có từ ngàn xa, khi con người ý niệm được bổn phận. Trong đó, “thờ” nghĩa là thể hiện, tỏ bày sự tôn kính lên tiền nhân mà mình đã dâng trọn niềm tin ; “cúng” là hiến tế, dâng lễ vật lên các đấng siêu linh, cho người đã khuất, mang tính lễ nghi . Thờ và cúng là hai yếu tố tác động qua lại, thống nhất với nhau.

Trong dân gian có câu: “Cây có cội mới trổ nhành xanh ngọn, nước có nguồn mới biển rộng sông sâu”, qua đó cho thấy, đạo lý uống nước nhớ nguồn và trọng tứ ân (ân tổ tiên, cha mẹ, ân thầy tổ,  ân tổ quốc, ân chúng sanh) đã ăn sâu vào trong tâm thức người Việt, nhất là các lưu dân ở vùng đất mới luôn nhớ nghĩ về tổ tiên, dòng họ, nên việc thờ tự tổ tiên, phụng thờ tổ nghiệp luôn được cư dân Tây Ninh chú trọng.

Xem trọn bộ tại đây

Phí Thành Phát


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 23953507