Lịch sử Việt Nam

Triều đình và chính sự Chân Lạp, thế kỷ XVII -XVIII

  • Đỗ Kim Trường
  • 15/08/2022

Ở các thế kỷ XVII – XVIII, Chân Lạp bên ngoài là nơi diễn ra cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa hai vương triều Xiêm – Việt, bên trong lại xảy ra tranh chấp ngôi vua của phe thân Việt và phái thân Xiêm, giữa dòng chính và dòng thứ của quốc vương. Những sự kiện này được Sử Cao Miên, sử triều Nguyễn, các tác giả trong và ngoài nước ghi chép. Bài viết này là phần đầu, trình bày các sự kiện ở thế kỷ XVII tại triều đình Chân Lạp.

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24191593