Lịch sử Việt Nam

Tiến sĩ Tạ Tương, một trí thức xứ Quảng

  • Võ Nguyên Phong
  • 15/08/2022

Tiến sĩ Tạ Tương (謝瓖) sinh năm Đinh tỵ (1857) , ông người làng Chánh Lộ, nay thuộc phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Làng Chánh Lộ năm 1813 là xã Cù Mông , tổng Trung, huyện Chương Nghĩa, phủ Tư Nghĩa, trấn Quảng Ngãi. Năm 1876 là xã Chánh Mông , tổng Nghĩa Điền, huyện Chương Nghĩa, phủ Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1905 là làng Chánh Lộ , tổng Nghĩa Điền, huyện Chương Nghĩa, phủ Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Tạ Tương là một trong 5 người đỗ tiến sĩ ở Quảng Ngãi thời nhà Nguyễn, đó là: Trương Đăng Trinh (đỗ tam giáp năm 1842), Kiều Lâm (đỗ tam giáp năm 1862), Tạ Tương (đỗ tam giáp năm 1892), Đỗ Quân (đỗ tam giáp năm 1895), Lê Ngải (đỗ tam giáp năm 1901). Tiến sĩ Tạ Tương xuất thân từ một dòng họ khoa bảng ở Quảng Ngãi với nhiều đời đỗ đạt. Cha ông là cử nhân Tạ Tuyên - đỗ cử nhân khoa thi hương năm Tân dậu ở trường thi Thừa Thiên (năm 1861) , con ông là cử nhân Tạ Hàm - đỗ giải nguyên khoa thi hương năm Canh tý ở trường thi Bình Định (năm 1900)

Xem trọn bộ tại đây

Võ Nguyên Phong


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 23953373