Lịch sử Việt Nam

Trao Đổi Thêm Về Ngày Doanh Nhân Việt Nam

  • Nguyễn Văn Giác
  • 04/12/2022

Tóm tắt: Hoạt động của Tuần lễ Vàng trong khuôn khổ Quỹ Độc lập không chỉ là giải pháp tài chính đặc biệt của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ mà còn mang ý nghĩa chính trị sống còn của một dân tộc vừa tự giải thoát khỏi xích xiềng nô lệ, bởi chỉ với sự hình thành khối đoàn kết toàn dân mới đủ sức đương đầu nhiều kẻ thù cùng lúc, trong đó lực lượng Công Thương Cứu quốc đoàn là một bộ phận hữu cơ quan yếu. Ngày vàng 18.9.1945 tại Bắc Bộ phủ với vai trò đóng góp tài sản nổi bật của giới điền chủ và tư sản Thủ đô cũng chính là thời điểm khởi đầu của sự thành lập Hội Việt Nam Thân sĩ Cứu quốc, tức tổ chức Công Thương Cứu quốc đoàn sau đó. Bài viết đặt lại vấn đề Ngày Doanh nhân Việt Nam, khi mà sự kiện lịch sử đặc sắc này vừa được tư liệu soi tỏ từ năm 2020.       

Từ khóa: Bắc Bộ phủ; ngày vàng 18.9.1945; Tuần lễ Vàng; Việt Nam Thân sĩ Cứu quốc.

1. Đặt vấn đề

Hiện tại, Ngày Doanh nhân Việt Nam được chọn là 13.10 hàng năm, theo Quyết định số 990/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, ban hành ngày 20.9.2004 .

Ngày này được chọn để tôn vinh giới doanh nhân Việt dựa theo sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi giới Công Thương Việt Nam gia nhập tổ chức “Công Thương Cứu quốc đoàn”, được số báo 66 của tờ Cứu Quốc, cơ quan tuyên truyền và tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh, đăng tải vào ngày 13.10.1945.

Nguyên văn bài đăng trên Cứu Quốc như sau:

“HÃY GIA NHẬP CÔNG THƯƠNG CỨU QUỐC ĐOÀN!

Bức thư của Hồ Chủ tịch gửi cho các giới Công Thương Việt Nam

Cùng các ngài trong giới Công Thương,

Được tin giới Công Thương đã đoàn kết lại thành ‘Công Thương Cứu quốc đoàn’ và gia nhập vào Mặt trận Việt Minh, tôi rất vui mừng. Hiện nay ‘Công Thương Cứu quốc đoàn’ đương hoạt động để làm nhiều việc ích quốc lợi dân, tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Văn Giác


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24191734