Lịch sử Việt Nam

Đạo Hùng Ngự với các vị trấn thủ thời Nguyễn

  • Đỗ Kim Trường
  • 02/02/2023

Thời Nguyễn (gồm các chúa Nguyễn và triều Nguyễn), đạo Hồng Ngự là biên trấn trọng yếu ở Tây Nam nước Việt. Qua nhiều ghi chép và thay đổi đơn vị hành chính trực thuộc, nơi đây được chính quyền đương thời cử các vị trấn thủ trông coi. Quốc sử đã ghi chép về vấn đề này. 

1. Đạo Hùng Ngự thời Nguyễn

   Năm 1620, sau cuộc hôn nhân của con gái với Quốc vương Chân Lạp Chey Chetta II, chúa Nguyễn Phúc Nguyên lập hai trạm thu thuế ở Prey Nokor và Kas Kobey (tức Sài Gòn và Bến Nghé). Việc này tạo điều kiện cho những người Việt đã cư trú tại đây và tiếp sau đó sự đảm bảo về an ninh, thuận lợi về kinh tế, như có ý kiến nhận định: “Sự hiện diện của hai trạm thu thuế quan của chúa Nguyễn trên vùng Thủy Chân Lạp, cộng với việc công nữ người Việt đang là hoàng hậu của Chân Lạp chẳng những là một sự bảo đảm cho Việt kiều tại chỗ, mà còn là nguồn động viên cổ vũ lưu dân người Việt vào đây làm ăn sinh sống”.

 

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24535991