Lịch sử Việt Nam

Công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

  • ThS. Đặng Hoàng Sang
  • 02/02/2023

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tuy đồng bằng sông Cửu Long không phải là trọng điểm, nhưng là chiến trường quan trọng để phối hợp toàn miền Nam giáng cho địch những đòn sấm sét, buộc Mỹ phải nhượng bộ và xuống thang chiến tranh. Để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đó, quân và dân đồng bằng sông Cửu Long đã tập trung tiến hành các công tác chuẩn bị mọi mặt như đề ra kế hoạch, xác định mục tiêu và chuẩn bị lực lượng cách mạng,… cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy rất khẩn trương với tinh thần tuyệt đối bí mật và bất ngờ. Nhờ vào công tác chuẩn bị chu đáo, lực lượng ta trên chiến trường đồng bằng sông Cửu Long sẵn sàng phối hợp và tạo điều kiện cho các vùng trọng điểm đẩy mạnh tiến công và nổi dậy, quyết giành thắng lợi cao nhất theo tinh thần của Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 14 (01/1968) đề ra.

Xem trọn bộ tại đây

ThS. Đặng Hoàng Sang


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24465944