Lịch sử Việt Nam

ANH HÙNG MAI XUÂN THƯỞNG CÓ NỘP MÌNH CỨU MẸ?

  • VÕ NGUYÊN PHONG
  • 30/08/2023

Anh hùng Mai Xuân Thưởng, người thủ lĩnh Cần vương ở mặt trận phía Nam Trung Bộ, được thể hiện toàn bộ câu chuyện qua chuyên khảo “Anh hùng Mai Xuân Thưởng (1859-1887) với phong trào Cần vương Nam Trung Kỳ qua tài liệu lưu trữ” trên Tạp chí Xưa và Nay. Theo kết quả nghiên cứu đó đã được xác định anh hùng Mai Xuân Thưởng là “thủ lĩnh tối cao của phong trào Cần vương phía Nam Trung Kỳ từ Quảng Nam đến Bình Thuận”. Ngoài ra kết quả cũng cho chúng ta biết anh hùng Mai Xuân Thưởng chưa từng đầu hàng giặc Pháp, thậm chí là giai thoại ông nộp mạng mình để cứu dân làng và mẹ, chỉ là sản phẩm hư cấu của người đời sau. Cho dù câu chuyện này luôn được người Bình Định truyền tụng như một giai thoại đẹp về một vị tướng, một người anh hùng và là thủ lĩnh lớn nhất của lực lượng Văn thân tại Bình Định, nghĩa hiệp xả thân vì đồng bào và mẹ phải nộp mình với giặc.

Trên thực tế, Thuận Khánh tổng đốc Trần Bá Lộc cùng quân Pháp đã ngày đêm truy đuổi và đến ngày 06/5/1887, chúng đã bắt được người anh hùng đất võ. Đến ngày 07/6/1887 bọn chúng đã giết hại người anh hùng cùng nhiều thủ lĩnh phong trào Cần vương tại Bình Định. Sự hy sinh của Mai Xuân Thưởng cùng nhiều chiến tướng quan trọng như Bùi Điền, Mai Xuân Quang… đã đặt dấu chấm hết cho phong trào Cần vương tại Nam Trung Bộ và phong trào tàn lụi rất nhanh. Và quãng thời gian sau đó chính quyền vua Đồng Khánh và quân Pháp đã trả thù rất tàn khốc các nghĩa quân tham gia phong trào Cần vương, cho dù chúng đã truy cùng diệt tận các thủ lĩnh tại đây khi thảm sát hàng loạt tướng lĩnh của phong trào. Thậm chí chúng đã giết hại các nghĩa quân từng tham gia phong trào tại Bình Định, như một mô tả vào năm 1887 trên tờ Le XIXe siècle: “Kẻ nổi loạn đã bị hành quyết vào ngày Chủ nhật, lúc 6 giờ sáng, trên một gò đất nhìn ra con kênh tôi đã mô tả. Vết chém đầu tiên cứa sâu vào vai, kẻ bất hạnh ngẩng đầu lên với một tiếng kêu vô cùng đau đớn. Cú chém thứ hai gần như hoàn toàn tách phần đầu khỏi thân và cú chém thứ ba khiến cái đầu văng ra và bị cuốn theo dòng nước”. Thật man rợ!

Và nổi bật lên trên mọi thứ, truyền ngôn về người anh hùng Mai Xuân Thưởng nộp mình cứu dân làng và mẹ, đã được xác định là sản phẩm....

 

Xem trọn bộ tại đây

VÕ NGUYÊN PHONG


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24535817