Kết Quả Tìm Kiếm

Một cái nhìn về Thủ Dầu Một 100 năm trước

“Thủ Dầu Một xưa qua địa chí 1910 và bưu ảnh” là ấn phẩm do Hội Khoa học lịch sử Bình Dương xuất bản đầu tháng 8-2007. Ngay trong phần giới thiệu, những người thực hiện cũng đã nêu rõ là “cung cấp cho người xem một cái nhìn đầy đủ và sinh động hơn về lịch sử Thủ Dầu Một, những ngày đầu thực dân Pháp thiết lập sự cai trị ở Việt Nam”.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương