Tin Tức

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 56

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 56, sẽ xuất bản vào cuối tháng 10/2019.Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10/10/2019. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...)

Xem chi tiếtThông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 55

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 55, sẽ xuất bản vào cuối tháng 7/2019. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 12/7/2019. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 54

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 54, sẽ xuất bản vào cuối tháng 4/2019. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 05/4/2019. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.
Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 52

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 52 sẽ xuất bản vào giữa tháng 10/2018. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10 /10/2018. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.Thông báo Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 51

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 51 sẽ xuất bản vào giữa tháng 7/2018. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 5 /7/2018. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.
Thông báo đón đọc tập san khoa học lịch sử số 49

Thông báo đón đọc tập san khoa học lịch sử số 49


THÔNG BÁO NHẬN TIN BÀI TẬP SAN KHOA HỌC LỊCH SỬ SỐ 49

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 49 (số đặc biệt chào mừng xuân Mậu Tuất) sẽ xuất bản vào cuối tháng 1/2018. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10/1/2018. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương