Tin Tức

THÔNG BÁO NHẬN TIN BÀI TẬP SAN KHOA HỌC LỊCH SỬ SỐ 47

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 47 sẽ xuất bản vào giữa tháng 07/2017.Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10/07/2017. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin,bài của các nhà ghiên cứu gần xa và của các hội viên.

Xem chi tiết


Thông báo đón đọc tập san khoa học lịch sử số 46

Thông báo đón đọc tập san khoa học lịch sử số 46


Thông báo Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 46

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 46 sẽ xuất bản vào giữa tháng 04/2017. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 7/04/2017. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định.


Thông báo đón đọc tập san khoa học lịch sử số 45

Thông báo đón đọc tập san khoa học lịch sử số 45


Thông báo nhận tin bài tập san khoa học lịch sử số 45

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 45 sẽ xuất bản vào cuối tháng 01/2017. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10 /01/2017.


Đón đọc tập san khoa học lịch sử số 44

ĐÓN ĐỌC TẬP SAN KHOA HỌC LỊCH SỬ SỐ 44


Thông báo Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 44

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 44 sẽ xuất bản vào cuối tháng 10/2016. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 15 /10/2016. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc


Thư mời viết bài hội thảo cấp quốc gia

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Bình Dương(01/01/1997 - 01/01/2017)


Thông tin Khoa Học Lịch Sử số 43

THÔNG TIN KHOA HỌC LỊCH SỬ SỐ 43


Thông báo Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 43

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 43 sẽ xuất bản vào cuối tháng 07/2016. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10 /07/2016. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.Thông tin Khoa Học Lịch Sử Số 41

Thông tin Khoa Học Lịch Sử Số 41


Mời tham gia Hội thảo "100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ - Quảng Nam"

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội thảo khoa học: “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ - Quảng Nam (1916 -2016)” dự kiến vào đầu tháng 5/2016 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.


THÔNG BÁO NHẬN TIN BÀI TẬP SAN KHOA HỌC LỊCH SỬ BÌNH DƯƠNG

Tập san Khoa học Lịch sử số 41 sẽ xuất bản vào giữa tháng 12-2015. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 15-12/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương