Tin Tức

Thông tin Khoa Học Lịch Sử số 43

THÔNG TIN KHOA HỌC LỊCH SỬ SỐ 43

Xem chi tiếtThông tin Khoa Học Lịch Sử Số 41

Thông tin Khoa Học Lịch Sử Số 41


Mời tham gia Hội thảo "100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ - Quảng Nam"

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội thảo khoa học: “100 năm khởi nghĩa Việt Nam Quang phục hội tại phủ Tam Kỳ - Quảng Nam (1916 -2016)” dự kiến vào đầu tháng 5/2016 tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.


THÔNG BÁO NHẬN TIN BÀI TẬP SAN KHOA HỌC LỊCH SỬ BÌNH DƯƠNG

Tập san Khoa học Lịch sử số 41 sẽ xuất bản vào giữa tháng 12-2015. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 15-12/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.Thông báo Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 40

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 40 sẽ xuất bản vào cuối tháng 10/2015.


Đón đọc tập san Khoa Học Lịch Sử số 39

Tập san Khoa học lịch sử số 39 xuất bản tháng 8-2015 có sự tham gia cộng tác của các tác giả: Hoàng Đăng, Ths. Phạm Hồng Kiên, TS. Nguyễn Văn Thủy, TS. Lê Sơn, Nguyễn Lục Gia, NCS. Trần Hữu Thắng, ThS. Nguyễn Bá Cường, Văn Thị Thùy Trang, Ths. Hồ Minh Thiện, Nguyễn Bình Công, Đậu Ngọc Hải, Vũ Đình Tâm, NCS. Huỳnh Tâm Sáng, Hoàng Văn Tuấn, TS. Trần Hạnh Minh Phương, Đặng Minh Hoàng, Phạm Hồng Việt, Đặng Hoàng Sang, Gỉan Hiền, Vũ Đình Tâm ...


Thông báo: Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 39

Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 20/07/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác,địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com​. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn​.).Thông báo: Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 38

Tập san Khoa học Lịch sử số 38 sẽ xuất bản vào cuối tháng 04-2015. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 12-04/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.


Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 37

Tập san Khoa học lịch sử, số 37, xuất bản tháng 1-2015 có sự tham gia công tác của các tác giả: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn, Xuân Hồng, Đông Hải, Thanh Nhã, Huỳnh Thị Liêm, Nguyễn Hiếu Học, Phạm Ngọc Khôi, Nguyễn Thanh Lợi, Huỳnh Tâm Sáng, Lê Sơn Phương Ngọc, Lê Hoài Thu, Đặng Minh Hoàng, Đỗ Thanh, Phạm Thúc Sơn, Lưu Thế Thuật, Trần Đức Thuận, Từ Minh Tâm, Thanh Ngọc, Nguyễn Lê Thanh Phương...


Thông báo: Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 37, số xuân Ất mùi

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 37, số xuân Ất mùi sẽ xuất bản vào cuối tháng 01-2015. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 20-01/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.


Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 36

Tập san KHLS Bình Dương số 36 xuất bản vào tháng 10-2014 với sự tham gia cộng tác của các tác giả: THS. Phạm Hồng Kiên, NCS. Nguyễn Lục Gia, TS. Phan Văn Hoàng, NCS. Huỳnh Tâm Sáng, Vũ Quang Việt, Nguyễn Thanh Lợi, TS. Lê Sơn, Trần Hữu Thắng, Vĩnh Đường, Huyền Giản, Nguyễn Thị Nga, THS. Nguyễn Thị Kim Ánh, SV. Hoàng Văn Tuấn, Lê Hưng VKD, Lê Sơn Phương Ngọc - Lê Hoài Thu,...


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương