Tin Tức

Thông báo: Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 39

Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 20/07/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác,địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com​. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn​.).

Xem chi tiết


Thông báo: Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 38

Tập san Khoa học Lịch sử số 38 sẽ xuất bản vào cuối tháng 04-2015. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 12-04/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.


Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 37

Tập san Khoa học lịch sử, số 37, xuất bản tháng 1-2015 có sự tham gia công tác của các tác giả: Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn, Xuân Hồng, Đông Hải, Thanh Nhã, Huỳnh Thị Liêm, Nguyễn Hiếu Học, Phạm Ngọc Khôi, Nguyễn Thanh Lợi, Huỳnh Tâm Sáng, Lê Sơn Phương Ngọc, Lê Hoài Thu, Đặng Minh Hoàng, Đỗ Thanh, Phạm Thúc Sơn, Lưu Thế Thuật, Trần Đức Thuận, Từ Minh Tâm, Thanh Ngọc, Nguyễn Lê Thanh Phương...


Thông báo: Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 37, số xuân Ất mùi

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 37, số xuân Ất mùi sẽ xuất bản vào cuối tháng 01-2015. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 20-01/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.


Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 36

Tập san KHLS Bình Dương số 36 xuất bản vào tháng 10-2014 với sự tham gia cộng tác của các tác giả: THS. Phạm Hồng Kiên, NCS. Nguyễn Lục Gia, TS. Phan Văn Hoàng, NCS. Huỳnh Tâm Sáng, Vũ Quang Việt, Nguyễn Thanh Lợi, TS. Lê Sơn, Trần Hữu Thắng, Vĩnh Đường, Huyền Giản, Nguyễn Thị Nga, THS. Nguyễn Thị Kim Ánh, SV. Hoàng Văn Tuấn, Lê Hưng VKD, Lê Sơn Phương Ngọc - Lê Hoài Thu,...


Thông báo: Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 36

Tập san Khoa học Lịch sử số 36 sẽ xuất bản vào giữa tháng 10-2014. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 07-10/2014. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.


Tập san KHLS Bình Dương số 35

Tập san KHLS Bình Dương số 35 xuất bản vào tháng 07-2014 với sự tham gia cộng tác của các tác giả: Phạm Hồng Kiên, Nguyễn Lục Gia, Huỳnh Tâm Sáng, Lê Sơn, Đỗ Thanh, Nguyễn Thanh Lợi, Quang Vũ, Phan Duy Việt, Ngô Thị Hường, Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Thủy, Vũ Đình Tâm, Đặng Hoàng Sang, Nguyễn Hiếu Học, Trần Bông, Ngô Văn Minh, Anh Hùng, Vũ Quang Việt,...


Tập san KHLS Bình Dương số 34

Tập san KHLS Bình Dương số 34 xuất bản vào giữa tháng 04-2014 với sự tham gia công tác của các tác giả: Phan Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Anh, Giản Thu Hiền, Đỗ Thanh, Nguyễn Văn Thủy, Lê Sơn, Nguyễn Lục Gia, Trần Công Trực, Thành Nam, Hoàng Hường, Huỳnh Thị Liêm, Tống Phương-Trần Phương Mỹ Chi...


Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 35

Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 35 xuất bản vào tháng 07-2014 với sự tham gia cộng tác của các tác giả: Phạm Hồng Kiên, Nguyễn Lục Gia, Huỳnh Tâm Sáng, Lê Sơn, Đỗ Thanh, Nguyễn Thanh Lợi, Quang Vũ, Phan Duy Việt, Ngô Thị Hường, Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Thủy, Vũ Đình Tâm, Đặng Hoàng Sang, Nguyễn Hiếu Học, Trần Bông, Ngô Văn Minh, Anh Hùng, Vũ Quang Việt,...


Thông báo: Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 35

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 35 sẽ xuất bản vào cuối tháng 07-2014. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 15-07/2014. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.


Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 34

Đón đọc tập san KHLS Bình Dương số 34 sẽ xuất bản vào giữa tháng 04-2014 với sự tham gia công tác của các tác giả: Phan Văn Hoàng, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Anh, Giản Thu Hiền, Đỗ Thanh, Nguyễn Văn Thủy, Lê Sơn, Nguyễn Lục Gia, Trần Công Trực, Thành Nam, Hoàng Hường, Huỳnh Thị Liêm, Tống Phương-Trần Phương Mỹ Chi...


Thông báo: Nhận Tập san Khoa học Lịch sử số 34

Tập san Khoa học Lịch sử số 34 sẽ xuất bản vào giữa tháng 04-2014. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10-04/2013. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.


Thông báo: Đón đọc tập san số 33 Xuân Giáp Ngọ

Tập san Khoa học lịch sử, số 33, xuất bản tháng 1-2014 có sự tham gia công tác của các tác giả: Trần Đình Huỳnh, Nguyễn Hiếu Học, Quốc Huy, Lê Tiến Mợi, Lê Sơn, Thích Huệ Thông, Huỳnh Ngọc Đáng, Hoàng Anh, Nguyễn Hữu Lộc, Từ Minh Tâm, Nguyễn Huỳnh, Ngô Văn Minh, Nguyễn Lục Gia, Ngô Minh Sang, Giản Thu Hiền,...


Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 33

Tập san Khoa học Lịch sử số 33, số chuyên đề về  xuân Giáp ngọ sẽ xuất bản vào giữa tháng 01-2014. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 30-12-2013. Địa chỉ nhận tin bài: suhocbinhduong@gmail.com hoặc huynhngocdang@gmai.com  

Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn)

Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương