Kết Quả Tìm Kiếm

GÓP PHẦN TÌM HIỂU LỊCH SỬ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI KHMER Ở XÃ AN BÌNH, HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Cộng đồng người Khmer ở xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương là cộng đồng dân tộc ít người sống tập trung lớn thứ hai trong tỉnh (sau người Hoa). Những vấn đề về lịch sử hình thành, đời sống kinh tế - văn hoá – xã hội của cộng đồng người Khmer hiện nay chưa được đầu tư tìm hiểu đầy đủ. Bài viết xin được đóng góp một phần nhỏ vào việc tìm hiểu toàn diện bức tranh lịch sử - kinh tế - văn hoá – xã hội của cộng đồng người Khmer nơi đây.


Bộ sưu tập tiền kim loại Việt Nam ở Bảo tàng tỉnh Bình Dương

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, nằm ở vị trí trung tâm của Đông Nam Á, nên tiền kim loại Việt Nam đã sớm hình thành. Gần 1.000 năm bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị, Việt Nam lưu nhập và sử dụng các loại tiền của các triều đại phong kiến...


Nghề Gốm trong lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương được đánh giá là nơi có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông thủy bộ, nguồn nguyên liệu tại chỗ, rừng cây bạt ngàn, con người cần cù, khéo tay đã đưa nghề gốm sứ sớm hình thành và không ngừng phát triển trở thành một trung tâm gốm sứ nổi tiếng của vùng đất Đồng Nai – Gia Định


ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ BẢO TỒN

Thực hiện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh. Đề tài “Nghiên cứu ngành gốm sứ Bình Dương quá trình paht1 triển và bảo tồn” được thực hiện qua 2 năm từ (2008 đến 2010), do Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm khảo cổ - Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ làm chủ trì và chủ nhiệm đề tài là ThS - NCS. Nguyễn Văn Thủy. Vào đầu tháng 3 năm 2012, đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao kết quả đề tài cho các đơn vị thụ hưởng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Lịch sử và văn hóa chữ Hán đình thần Dầu Tiếng, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương