Kết Quả Tìm Kiếm

Những đặc điểm nổi bật của lịch sử tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 1975-2010

Từ sau ngày 30-4-1975, lịch sử tỉnh Bình Dương bước sang thời kỳ mới: thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cùng cả nước và vì cả nước ra sức ổn định và phát triển cuộc sống, hưởng ứng và thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, từng bước đạt được những thành tựu quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


Truyền thuyết về một số vị thần được thờ tại Phước An Miếu, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phước An miếu hiện toạ lạc tại khu 7, phường Chánh Nghĩa do người Hoa họ Lý lập năm 1882 thờ Thất Phủ Đại Nhân. Miếu thờ Thất phủ Đại nhân có tại cố hương Trung Quốc từ rất lâu đời. Khi sang Việt Nam, định cư tại khu vực Chánh Nghĩa ngày nay người Hoa họ Lý cũng lập miếu thờ Thất Phủ đại nhân, trước tiên là để tạ ơn các vị thần đã phò trợ cho họ được an cư lạc nghiệp, sau đó là giải quyết nhu cầu tinh thần, an ủi những người xa xứ luôn nhớ và tiếp nối truyền thống tín ngưỡng từ cố hương. Cũng giống như các đền miếu của người Việt


Sự chuyển biến kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 1945-2007

Bình Dương đang trải qua những thay đổi to lớn trên nhiều phương diện như phát triển kinh tế, đô thị hóa, hiện đại hóa, chủ nghĩa tiêu thụ gia tăng, sự phục hồi tôn giáo, ảnh hưởng của chính sách Đổi Mới đối với đời sống của người dân, sự phân hóa giai cấp và những biến đổi trong mối quan hệ gia đình, giòng họ, làng xã… Tất cả những vấn đề kinh tế, xã hội mới nảy sinh đó đều tác động lên đời sống của mỗi con người Bình Dương và sử học phải phản ánh được những thay đổi đó.


Một số nét về đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương


Lịch sử Đoàn THCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương giai đoạn 1930 – 1975


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương