Lịch sử Việt Nam

Vùng đất Hồng Ngự từ năm 1945 đến nay

  • Đỗ Kim Trường
  • 20/09/2021

Đầu năm 1950, theo đề nghị của UBKCHC Nam Bộ, Chính phủ quyết định thành lập tỉnh Đồng Tháp. Đây là một tỉnh căn cứ, gồm huyện Mộc Hóa (tỉnh Tân An), Cái Bè, Cai Lậy (tỉnh Mỹ Tho) và các xã Ba Sao, Mỹ Quý, Trường Xuân, Tháp Mười (tỉnh Sa Đéc). Tỉnh lỵ đặt tại Mộc Hóa [3, 301]. Lần đầu tiên Đồng Tháp với đơn vị hành chính cấp tỉnh ra đời và Tháp Mười là đơn vị cấp xã. Vùng đất Hồng Ngự khi đó không thuộc tỉnh này. Tuy nhiên, chỉ hơn một năm hoạt động, đến ngày 27-6-1951, UBKCHC Nam Bộ ban hành Nghị định số 173/NB giải thể tỉnh này để thành lập tỉnh Long Châu Sa và tỉnh Mỹ – Tân – Gò [Mỹ Tho – Tân An – Gò Công, TG] thuộc Phân Liên khu miền Đông. Địa giới tỉnh Long Châu Sa gồm toàn bộ tỉnh Sa Đéc và phần lớn tỉnh Long Châu Tiền cũ, với 8 huyện, thị: Tân Châu, Châu Phú, Tân Hồng, Chợ Mới, Cao Lãnh, Lai Vung, Châu Thành, thị xã Sa Đéc [3, 301 và 310]. Tỉnh Long Châu Sa được duy trì đến năm 1954.

Xem thêm tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương