Kiến thức lịch sử chung

LIỄN ĐỐI HÁN NÔM BÌNH DƯƠNG

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở địa phương, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, xuất bản các công trình dạng này, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Thậm chí xuất bản ở từng loại hình di sản Hán Nôm, như sắc phong, mà gần đây Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đi đầu với nhiều cuốn sách có giá trị phục vụ bạn đọc.

Xem chi tiết


Lịch sử xã hội và một số công trình lịch sử xã hội nam bộ

Lịch sử xã hội, thường được gọi là lịch sử xã hội mới ra đời nửa sau thế kỷ XX và hiện đang phát triển mạnh ở Bắc Mỹ, Úc và Châu Âu nghiên cứu những xã hội hiện đại, công nghiệp và dân chủ. Việt Nam đang trải qua những biến đổi lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, những biến đổi này tác động lớn đến đời sống của mỗi con người Việt Nam và sử học phải phản ánh thực tế sinh động ấy nhưng sử học Việt Nam hiện nay phần lớn chỉ tập trung nghiên cứu lịch sử chính trị và lịch sử chiến tranh, trong khi đó lịch sử xã hội, mảnh đất màu mỡ còn tương đối mới và xa lạ, ít người khai thác. Trong phạm vi bài viết này chúng tôi đề cập đến bối cảnh ra đời của lịch sử xã hội, phương pháp và lĩnh vực nghiên cứu, các trường phái lịch sử xã hội của châu Âu và Bắc Mỹ và điểm luận một số công trình nghiên cứu lịch


Cuốn sách về điêu khắc VISHNU và SHIVA

Đông Nam Á là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, thể hiện qua sự hội nhập của nhiều dòng tôn giáo, tín ngưỡng như Phật giáo, Bà La Môn giáo, tín ngưỡng bản địa, tín ngưỡng Thần vương (Devaraja), thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng phồn thực và tín ngưỡng Vật linh giáo. Điêu khắc Bà La Môn giáo ở Đông Nam Á là lĩnh vực nghiên cứu quan trọng giúp hiểu về văn hóa, con người trong quá trình giao thoa văn hóa, chỉ ra tính đa dạng, đặc điểm bản địa hóa những yếu tố ngoại sinh của các tộc người trong khu vực.


Thuật ngữ sử học “ Văn Hóa” và “ Văn Minh”

VĂN HÓA (NỀN) (t.Anh: Culture). 1. Toàn bộ phức thể của đời sống trí tuệ và vật chất của một xã hội đặc thù. 2. Điều kiện của sự tinh tế về đạo đức và trí tuệ mà các cá thể cá nhân đạt được. 3. Một trình độ phát triển do toàn bộ một xã hội nào đó đạt được. 4. Các môn nghệ thuật nói chung – âm nhạc, nghệ thuật thị giác, văn chương, v.v..


Đọc " Trảng Bàng Phương Chí "

Trảng Bàng phương chí (Nxb Tri thức, 2014, tái bản có chỉnh lý, bổ sung 2016) được chia làm 17 chương: Tự nhiên; Dân cư và nguồn gốc; Trảng Bàng dưới thời kỳ Vương quốc Phù Nam và Đế chế Khmer; Trảng Bàng giai đoạn 1698-1859


Việc biên soạn địa danh ở Việt Nam

Địa danh học là một ngành của Ngôn ngữ học, chuyên nghiên cứu ý nghĩa, nguồn gốc, cấu tạo, phương thức đặt tên và những biến đổi của địa danh. Nó liên quan đến nhiều ngành khoa học khác như Địa lý học, Sử học, Dân tộc học, Khảo cổ học, Văn hóa học...


Những nét tương đồng và khác biệt giữa hồi giáo Việt Nam và hồi giáo Indonesia

Việt Nam và Indonesia có mối quan hệ đặc biệt trong lịch sử ngoại giao của cả 2 quốc gia. Trong đó, văn hóa Hồi giáo được xem là “hương vị” góp phần thắt chặt mối giao hảo giữa 2 nước. Hồi giáo Việt Nam và Hồi giáo Indonesia vừa mang những nét đặc trưng giống nhau của văn hóa Hồi giáo, lại vừa mang những đặc điểm riêng biệt. Dưới góc độ ngoại giao văn hóa, các hoạt động quốc tế của cộng đồng Hồi giáo Việt Nam và Indonesia đã góp phần quan trọng làm cho Việt Nam và Indonesia hiểu nhau hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển quan hệ song phương và đa phương.


Chặng đường 30 năm phát triển của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

Ba mươi năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã trở thành điểm đến – nơi họp mặt truyền thống, giao lưu, sinh hoạt văn hóa,… của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ gìn, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương