Lịch sử Việt Nam

Về sự kiện Nguyễn Hoàng Kiêm Quản Trấn Quảng Nam

  • Nguyễn Lục Gia
  • 06/02/2017

               Để có Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng đã phải bất lực nhờ người cầu xin. Nhưng để có thêm xứ Quảng Nam, Nguyễn Hoàng dám mạo hiểm quay lại nơi xuất phát đàm phán với đối phương. Và để có cả một vương quốc, Nguyễn Hoàng chủ động đẩy nhanh tiến trình phân lập kết hợp với mở cõi. Cuối cùng Nguyễn Hoàng đã gây dựng được cơ nghiệp vương quyền bền vững cho dòng họ trong những điều kiện đặc biệt của lịch sử Đại Việt và khu vực thế kỷ XVI - XVII.

Đã hơn 400 năm kể từ chặng mở cõi đầu tiên của dân tộc tạm dừng chân trong một khoảnh khắc tại cột mốc biên viễn Thạch Bi sơn  

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Lục Gia


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương