Lịch sử Việt Nam

Nhìn lại tư tưởng yêu nước của Trương Gia Mô cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX

  • Thái Trí Hải
  • 05/02/2018

Trương Gia Mô (1866 – 1929) là một nho sĩ yêu nước sống vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở Việt Nam. Ông hiệu là Cúc Nông, biệt hiệu Hoài Huyền Tử, tên tự là Sư Thánh (sau đổi thành Sư Quản), được sinh ra tại làng Tân Hào, huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long (nay là huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).

 

Thân phụ Trương Gia Mô là ông Trương Gia Hội (1822 – 1877) đỗ Tiến sĩ năm Tự Đức thứ hai (1849), là người tài giỏi, từng  làm Tri huyện Trà Vinh rồi bổ làm Tri phủ Hoàng Trị (Bến Tre ngày nay), sau được thăng đến chức Lang trung bộ Binh rồi làm Tuần phủ Thuận Khánh (Bình Thuận và Khánh Hòa) năm 1875.

Xem trọn bộ tại đây

Thái Trí Hải


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương