Lịch sử Việt Nam

BÀN VỀ CỬA BIỂN KẺ THỪ TRONG SÁCH “PHỐ CẢNG VÙNG THUẬN QUẢNG THẾ KỶ XVII-XVIII”

  • Võ Nguyên Phong
  • 12/11/2018

Trong tác phẩm “Phố cảng vùng Thuận Quảng thế kỷ XVII-XVIII” của tác giả Đỗ Bang, do Nhà xuất bản Thuận Hóa in năm 1996, có đề cập đến sự hình thành và suy vong của các thương cảng của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Đây là một cuốn sách lịch sử, khảo cứu về các phố cảng khu vực Đàng Trong (Cochinchine) gồm Thanh Hà (Huế), Hội An (Quảng Nam) và Nước Mặn (Bình Định). Trong chuỗi thông tin nghiên cứu, có nói về sự hình thành và phát triển cũng như suy vong của thương cảng cổ Nước Mặn tại phủ Quy Nhơn. Và trong đó, tác giả đã đặt vấn đề về một cửa biển đã từng tồn tại là cửa Kẻ Thử (còn gọi là cửa Cách Thử) tại vùng phía bắc đầm Thị Nại ngày nay. Theo tác giả Đỗ Bang “Cuối thế kỷ XVIII, khi cửa Kẻ Thử trong quá trình bị bồi cạn, thương khách và hàng hóa dồn về cửa Thị Nại ở phía đông nam của bờ đầm và một phố cảng bên đầm Thị Nại được hình thành thay thế cho Nước Mặn là Quy Nhơn”1.

Xem trọn bộ tại đây

Võ Nguyên Phong


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương