Lịch sử Việt Nam

DINH LONG HỒ VÀ VAI TRÒ KẾT NỐI KINH TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN

  • Bùi Hoàng Tân
  • 28/01/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình khai khẩn và định hình của vùng Dinh Long Hồ sẽ làm sáng tỏ cội nguồn gần 300 lịch sử hình thành của một vùng đất quan trọng ở Nam Bộ. Qua đó còn góp phần nhận thức sâu sắc hơn và tôn vinh công lao to lớn của biết bao thế hệ lưu dân người Việt trên vùng đất này trong buổi đầu khai hoang mở cõi. Hơn thế nữa, vùng đất Dinh Long Hồ nằm ở vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh về nông nghiệp đã trở thành mắc xích quan trọng trong việc gắn kết với hai vùng thương mại Mỹ Tho và Hà Tiên của người Hoa tạo nên mạng lưới kinh tế hàng hóa ở Nam Bộ vào các thế kỉ XVII – XVIII. Chính vì thế, việc nghiên cứu này sẽ góp phần tìm ra các giá trị tiềm năng cần được phát huy trong sự định hướng phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của Vĩnh Long nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Xem trọn bộ tại đây

Bùi Hoàng Tân


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương