Lịch sử Việt Nam

BÁO PHỤ NỮ TÂN VĂN VỚI VIỆC VẬN ĐỘNG THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO PHỤ NỮ

  • Trần Vũ Linh
  • 28/01/2019

Phụ nữ Tân văn (1929-1935) là tờ nữ báo đầu tiên tạo dựng được chổ đứng nhất định trong đời sống kinh tế - xã hội Nam Kỳ những năm đầu thế kỷ XX. Với Phụ nữ Tân văn, các vấn đề phụ nữ được nhận diện một cách đầy đủ, phản ánh nguyện vọng cũng như tâm tư tình cảm của phụ nữ chân thực hơn, đặc biệt là vấn đề giáo dục cho phụ nữ. Thành quả thiết thực nhất trong phong trào đề cao nữ quyền của tờ báo là góp phần quan trọng vào quá trình tự ý thức của phụ nữ, giúp phụ nữ nhận thức được vị trí, vai trò và quyền lợi của mình trong xã hội.

Xem trọn bộ tại đây

Trần Vũ Linh


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương