Lịch sử Việt Nam

TÂY NGUYÊN ( THÁNG 3-1975) – SỰ PHÁN ĐOÁN SAI LẦM

  • NGUYỄN THỊ KIM ÁNH
  • 06/05/2019

Tóm tắt: bài viết chia sẻ thêm thông tin về yếu tố bí mật bất ngờ của chiến dịch Tây Nguyên qua khai thác tài liệu của Frank Snepp nhà báo kiêm nhân viên tình báo Mỹ-CIA. Qua đối chiếu với nguồn tài liệu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bài viết phân tích sự đối đầu trên mặt trận tình báo của hai bên

Từ khóa:  Tình báo Bắc Việt; tình báo Nam Việt, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Sài Gòn, …

Đặt vấn đề: Chương trình môn Lịch sử lớp 12 ở bậc THPT do dung lượng kiến thức và thời gian có hạn nên chỉ trình bày tóm tắt diễn biến các chiến dịch (chủ yếu là các sự kiện), điều này làm môn Lịch sử trở nên khô khan và kém hấp dẫn.Nhằm mục đích bổ sung thêm tư liệu cho các giáo viên dạy Lịch sử lớp 12,bài viết này khai thác yếu tố “ bí mật, bất ngờ” trong  chiến dịch Tây Nguyên nhất là sự đấu tranh trên mặt trận tình báo của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa trước khi diễn ra chiến dịch Tây Nguyên. Sự so sánh hai nguồn tài liệu của phía Mỹ- Việt Nam Cộng Hòa với tài liệu phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để tạo nên một góc nhìn mới khoa học, khách quan.Đồng thời bài viết cũng cung cấp thêm tư liệu chi tiết hơn về sự đối đầu trên mặt trận tình báo trước khi chiến dịch Tây Nguyên diễn ra cho thế hệ trẻ được biết.Tôi xin mượn  lời của Tướng Hoành Linh Đỗ Mậu để nói thay lòng mình “… Tôi viết cuốn sách này chỉ để đóng góp thêm cho thế hệ người Việt bây giờ và mai sau có thêm tài liệu để đúc kết một cách chính xác hơn bài học lịch sử…” 

Xem trọn bộ tại đây

NGUYỄN THỊ KIM ÁNH


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương