Lịch sử Việt Nam

CĂN CỨ ĐỊA Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI TRƯỚC NĂM 1945

  • Đặng Hoàng Sang
  • 01/08/2019

Trải qua quá trình lịch sử lâu dài, Đồng Tháp Mười đã từng xuất hiện trong dân gian với nhiều giả thuyết và tên gọi khác nhau . Đây không phải là địa danh hành chính, mà là địa danh vùng, chỉ một khu vực rộng lớn không có ranh giới rõ ràng, được hình thành vào khoảng đầu thế kỷ XIX và nhanh chóng trở thành một trong những địa danh nổi tiếng trên phạm vi cả nước. 

Cùng với vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười là một tiểu vùng địa lý tự nhiên mang tính đặc thù, thuộc hình thái cấu trúc thượng châu thổ của Đồng bằng sông Cửu Long . 

Xem trọn bộ tại đây

Đặng Hoàng Sang


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương