Lịch sử Việt Nam

CÔNG GIÁO Ở TÂY NINH

  • Võ Thành Tâm
  • 05/11/2019

 

1. Lịch sử hình thành        

 

Vùng đất Tây Ninh đón nhận hạt giống Tin Mừng khá sớm. Ngày 26-11-1744, Giáo hoàng Benedictus XIV cử Đức cha Hilario Costa Hy, Giám mục Đông Đàng Ngoài, làm Khâm sứ Tòa Thánh kinh lý Đàng Trong, Campuchia và Chiêm Thành, sau 10 phiên họp, trong bản phúc trình 260 trang gửi về Bộ Truyền giáo tại Roma, cha thư ký Adrien Launay ghi lại: “tại Lai-thiu (Lái Thiêu) năm 1747 có 400 giáo hữu dưới sự hoạt động của hai nhóm truyền giáo dòng Tên và dòng Phanxicô”[1]. Các tín hữu này chạy trốn việc cấm đạo ở miền Trung đã tới đây khai hoang, làm ăn sinh sống để an tâm giữ đạo. Tháng 7-1789, Đức cha Pigneau de Béhaine (Bá Đa Lộc) dời chủng viện từ Chantaburi (Thái Lan) về Lái Thiêu với 40 chủng sinh do cha Boisserand làm giám đốc.

 [1]Văn phòng Tổng Thư kí Hội đồng Giám mục Việt Nam (2005), “Chương 46: Giáo phận Phú Cường”, Giáo hội Công giáo Việt Nam – Niên giám 2005, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, tr.811.

 

Xem trọn bộ tại đây

Võ Thành Tâm


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương