Kiến thức lịch sử chung

CẢO THƠM MẤY ĐỘ (ĐỌC SÁCH NAM KỲ KHẢO LƯỢC)

  • CẢO THƠM MẤY ĐỘ (ĐỌC SÁCH NAM KỲ KHẢO LƯỢC)
  • 05/11/2019

 

Nam Kỳ khảo lược (Khảo lược về Nam Kỳ) là một bộ sách quý và hay về Nam Kỳ đã được nhà giáo Trần Thành Trung ở Vĩnh Long sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu dựa trên 2 nguồn tư liệu là Đại Việt tập chí và Nam Kỳ tuần báo do Hồ Văn Trung (tức Hồ Biểu Chánh) làm Giám đốc. Đây là một trong số những tờ báo có nhiều bài nghiên cứu nổi tiếng ở Nam Kỳ trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, giúp truyền bá và phổ biến những kiến thức lịch sử, văn hóa xã hội của vùng đất Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.

 

Xem trọn bộ tại đây

CẢO THƠM MẤY ĐỘ (ĐỌC SÁCH NAM KỲ KHẢO LƯỢC)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương