Kiến thức lịch sử chung

CÁC LOẠI GHE (THUYỀN) NGÀY XƯA Ở NAM BỘ

  • Nguyễn Trường Kháng(*)
  • 18/01/2020

 

Ngày xưa, đất Gia Định (Gồm toàn miền Nam) chưa có đường bộ, nếu có cũng rất thô sơ không đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa nên người ta dùng đường thủy là chủ yếu. Kể cả việc quân sự cũng dùng thủy quân là chính.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Trường Kháng(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương