Lịch sử Việt Nam

HOẠT ĐỘNG TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI THỜI THUỘC PHÁP

  • Dương Văn Triêm(*)
  • 09/05/2020

Sang thời thuộc Pháp, chính quyền thuộc địa khuyến khích dân nghèo không có tiền mua ruộng hoặc không có ruộng đất, ra sức khai hoang đất công sản còn bỏ hoang, người trưng khẩn được hưởng trọn lợi tức trong 4 năm.

Chính quyền còn ban hành Nghị định về thuê mướn nông phu. Có giấy giao kèo thỏa thuận tiền công, giờ làm, cơm ăn, chổ ở… và nội dung đã thống nhất trong giao kèo hai bên phải cùng thực hiện. Nhà nước có đặt chức thanh tra, đi tra xét những nơi có thuê mướn nông phu…v.v

 

Xem trọn bộ tại đây

Dương Văn Triêm(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương