type

Dăm tờ báo Pháp ngữ ở Nam Kỳ trước 1945 qua hồi ức ký giả đương thời

  • Trần Đình Ba(*)
  • 28/08/2020

Nam Kỳ dạo xưa là cái nơi ra đời báo chí nước Việt sớm nhất, cũng là nơi hoạt động báo chí diễn ra sôi động kể từ đầu thế kỷ XX. Ngoài báo chí Việt ngữ ngày càng lớn mạnh, còn những tờ báo Hoa ngữ, Pháp ngữ hiện diện trong làng báo nơi đây. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi điểm qua vài tờ báo Pháp ngữ ở Nam Kỳ, qua những ghi chép của các ký giả báo chí và những người đương thời trước 1945 với những ấn tượng riêng có của họ về những tờ báo cụ thể này. 

La Tribune indigène & Éclair 

Tờ báo Pháp ngữ La Tribune indigène được Phạm Quỳnh đề cập trong thiên du ký “Một tháng ở Nam Kỳ” mà ông đăng trên Nam phong tạp chí khởi từ số 17 tháng 11/1918. Trong đó vị chủ bút của Nam phong có nhắc đến dịp Nam du năm 1918 và cuộc tiếp xúc với các ông chủ báo. Ông gọi La Tribune indigènetheo Việt ngữ là Nam kỳ tân báo và cho hay báo này còn ra một tờ phụ trương xuất bản mỗi tuần một kỳ mang tên Quốc dân diễn đàn. 

Tải về tại đây

Trần Đình Ba(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương