Kiến thức lịch sử chung

Chiến thắng Phước Thành 60 năm nhìn lại

  • Hồ Sơn Đài
  • 19/12/2021

Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với luận điểm cơ bản: “Con đường phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam ở miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân” đã mở một cao trào đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị trên toàn miền Nam. Tại miền Đông Nam Bộ, tiếp nối các trận đánh vang dội ở Sở Cao su Bến Củi (Tây Ninh,  3/4/1957), đồn điền Minh Thạnh (Thủ Dầu Một, 10/8/1957), Trại Be (Biên Hòa, 10/9/1957), Lò Than (Biên Hòa, 19/12/1957), Chi khu Dầu Tiếng (Thủ Dầu Một, 11/8/1958), Trụ sở MAAG Nhà Xanh (Biên Hòa, 7/7/1959), Căn cứ Tua Hai (Tây Ninh, 26/1/1960); tháng 9/1961, Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông chủ trương tổ chức một trận tiến công vào Tiểu khu quân sự Phước Thành, nhằm tiêu diệt toàn bộ quân đội và cảnh sát Sài Gòn tại đây, làm chủ tiểu khu và tỉnh lỵ, gây tiếng vang lớn về chính trị, phá tan ý đồ dùng Phước Thành làm lá chắn và bàn đạp tiến công vào Chiến khu Đ. Chiến thắng Phước Thành có ý nghĩa lịch sử rất lớn, vượt khỏi phạm vi một trận đánh thông thường. Lần đầu tiên, Quân Giải phóng tổ chức tiến công thắng lợi, làm chủ một tỉnh lỵ ở miền Nam, mở ra một cao trào mới về đấu tranh quân sự kết hợp với đấu tranh chính trị và binh vận trên chiến trường Nam Bộ. 

Xem trọn bộ tại đây

Hồ Sơn Đài


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương