Kết Quả Tìm Kiếm

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỈ ĐỊNH CƯ TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VÙNG ĐẤT TÂY NAM BỘ CỦA CHÚA NGUYỄN

Công cuộc mở đất Nam Bộ thời chúa Nguyễn ngoài tổ chức di dân còn có chỉ định cư trú và hoạt động bảo vệ chủ quyền. Các hoạt động này người Việt giữ vai trò chủ đạo, cùng với các tộc người Chăm, Hoa, Khmer. Sự hợp sức khai mở của cả cộng đồng, vùng đất Nam Bộ nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng hình thành và phát triển trong hơn 300 năm.


DI DÂN ĐẾN VÙNG ĐẤT MỚI TÂY NAM BỘ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI HOA

Trước khi có sự hiện diện của các nhóm lưu dân người Việt, vùng đất Nam bộ ngày nay nói chung và Tây Nam bộ nói riêng là bồn trũng thềm lục địa. Do tác động bồi đắp phù sa của các con sông lớn dẫn đến sự hình thành châu thổ sông Cửu Long. Trong đó vùng Đồng Tháp Mười và khu Tứ giác Long Xuyên trước thế kỷ XII là tiêu biểu cho diện mạo khu vực . Mãi đến thế kỷ XIII (năm 1296 – 1297), Chu Đạt Quan trong chuyến công du đến xứ Chân Lạp, khi tiếp cận phía đông vùng đất này (tức Đông Nam bộ nay) đã ghi chép trong ký sự của mình cảnh hoang sơ với cổ thụ rậm rạp, trâu rừng hàng trăm nghìn con, tre rừng dằng dặc, lúa trời (lúa ma) rờn rờn .


ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ – TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN ĐẶC THÙ LUẬN LỊCH SỬ

Đờn ca Tài tử là một môn nghệ thuật vừa có tính hàn lâm vừa mang tính phổ cập, đã trải qua những giai đoạn thăng trầm và hiện nay đang trỗi dậy một sức sống mới. Từ góc nhìn nhân học, theo hướng tiếp cận đặc thù luận lịch sử (Franz Boas), kế thừa những công trình nghiên cứu về Đờn ca Tài tử và tiểu sử của những nghệ nhân đờn ca tài tử Bình Dương, bài viết này chứng minh định đề “văn hóa và tính cách con người Nam Bộ được phản ánh sâu sắc trong loại hình nghệ thuật này”.


BÀN VỀ ĐÓNG GÓP CỦA MẠC THIÊN TỨ ĐỐI VỚI VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN VÀ NAM BỘ

Mạc Thiên Tứ (鄚天賜) còn có tên khác là Mạc Thiên Tích (鄚天錫) tự là Sỹ Lân (士麟), là con trai trưởng của Mạc Cửu, người Minh Hương có công khai sáng vùng đất Hà Tiên và bà Bùi Thị Lẫm, người con gái Việt quê ở Trấn Biên (Đồng Nai). Từ trước đến nay khi nhắc đến vùng đất Hà Tiên các nhà nghiên cứu thường nhấn mạnh đến vai trò của Mạc Cửu mà ít đề cập đến người kế tục là Mạc Thiên Tứ. Tuy nhiên nếu như Mạc Cửu là người có công khai phá nên vùng đất Hà Tiên và sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong, thì Mạc Thiên Tứ đã tiếp tục mở rộng, phát triển vùng đất này trở thành một cảng biển sầm uất.


NGÀNH ĐÓNG THUYỀN VÀ TÀU THUYỀN Ở ĐÔNG NAM BỘ TRONG THẾ KỶ XVII – XVIII

Ngành đóng thuyền và tàu thuyền ở Đàng Trong trong thế kỷ XVII - XVIII đã được nghiên cứu bước đầu và qua đó một bức tranh khá sinh động phần nào được phục dựng lại. Tuy thế, thực tiễn phát triển của ngành thủ công này tại Đông Nam Bộ vẫn chưa được nghiên cứu như một công trình riêng biệt. Khoảng trống này đòi hỏi việc nghiên cứu để bổ khuyết nhưng đồng thời cũng là thách thức vì nguồn tư liệu khá hạn chế và phần lớn là chỉ được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn là Đàng Trong. Bài viết này không nằm ngoài mục đích bổ khuyết vào khoảng trống đó. Bên cạnh các nguồn sử liệu truyền thống như Đại Nam thực lục, Gia Định thành thông chí…


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương