Đất, Người Bình Dương

NHÂN VẬT LỊCH SỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954-1975)

Trong suốt hơn 20 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước (1954-1975), Đảng bộ, quân và dân Thủ Dầu Một - Bình Dương đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân, giành được những thắng lợi to lớn, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đó là sự phản ánh những đóng góp lớn lao về của cải vật chất, công sức, trí tuệ và cả máu xương của các tầng lớp nhân dân Thủ Dầu Một - Bình Dương và biết bao cán bộ, chiến sĩ từ mọi miền đất nước đã từng công tác, chiến đấu trong cuộc kháng chiến đầy gian lao mà anh dũng trên vùng đất Bình Dương. Trong hai cuộc kháng chiến Bình Dương có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 60.000 người có công, 2.083 Mẹ Việt Nam anh hùng, 16.309 liệt sĩ, 5.847 thương binh và 833 cán bộ kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Xem chi tiết


GIAO LƯU LIÊN ĐÌNH TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA Ở BÌNH DƯƠNG

Đình trong bài viết này được hiểu là một thiết chế văn hóa làng xã có từ thời phong kiến và vẫn đang hiện tồn với tư cách như một cơ sở tín ngưỡng dân gian, một di sản văn hóa. Bối cảnh đô thị hóa được xem là yếu tố tác động đến khả năng tồn sinh của đình. Trong bối cảnh đó, để tổ chức một lễ hội Kỳ yên, phải chăng ban quý tế các đình thần cần huy động tối đa sự tham gia của những người có cùng hệ thống tâm linh, tín ngưỡng Thần Thành Hoàng mà trong số đó chắc chắn không thể thiếu sự tham gia của ban quý tế các đình thân hữu gần xa. Bài viết này tập trung giới thiệu về mạng lưới quan hệ giao lưu giữa các đình ở tỉnh Bình Dương với giả thuyết cho rằng sự củng cố và phát huy truyền thống giao lưu liên đình góp phần duy trì và gia tăng sức sống bền bỉ của các ngôi đình trong bối cảnh đô thị hóa.


VĂN HÓA TINH THẦN CỦA NGƯỜI MƯỜNG DI CƯ Ở BÌNH DƯƠNG

Hiện nay, Bình Dương là tỉnh có 24 tộc người thiểu số sinh sống, trong đó có người Mường – một tộc người vốn có địa bàn cư trú truyền thống ở miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ Việt Nam. Trong quá trình sinh sống ở Bình Dương, theo thời gian, người Mường đã có sự thay đổi các đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là văn hóa tinh thần của họ. Chính vì vậy, trong bài viết này chúng tôi sử dụng kỹ thuật điền dã và phỏng vấn sâu để phân tích văn hóa tinh thần và những biến đổi của nó trong đời sống của người Mường ở Bình Dương.


VÙNG ĐẤT BÌNH DƯƠNG BUỔI ĐẦU KHAI PHÁ TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX

ĐẶT VẤN ĐỀ Bình Dương xưa là tổng Bình An, một trong những địa bàn định cư đầu tiên của người Việt trên chặng đường tiến xuống Phương Nam. Trãi qua quá trình lịch sử, vùng đất này ngày càng được khai phá, mở rộng, thiết lập thôn xóm và từng bước định hình trên bản đồ Nam Kỳ lục tỉnh nói riêng, cũng như Đại Nam nói chung.


THỦ DẦU MỘT NĂM 1918

Dẫn nhập Nam Kỳ địa phận là tờ báo Công giáo xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam trong bối cảnh thuộc địa, do Giám mục người Pháp Lucien-Emile Mossard (1851 - 1920), gọi tên Việt là Đức Cha Mão, phụ trách Giáo phận Tây Đàng Trong chủ trương, tồn tại suốt từ cuối năm 1908 đến đầu năm 1945 dưới hình thức tuần báo ấn hành vào ngày thứ Năm. Trong bốn chủ đề mà tờ báo quản trị công khai, vùng đất Thủ Dầu Một được Nam Kỳ địa phận hy hữu đề cập thuộc về chủ đề thứ ba, với tuyên ngôn rằng “… ta hãy đồng tâm hiệp lực mà giúp nhau, cho mọi nơi mọi xứ đều an cư lạc nghiệp…[bởi vì] về nghề nghiệp làm ăn thì ta sánh cùng người nước khác không đặng…”.


Thủ Dầu Một cuối thế kỷ XIX qua ghi chép của bác sĩ J. C. Baurac

Baurac là bác sĩ y khoa hạng nhất chuyên môn sâu về bệnh lao, một trong những nan y tứ chứng đương thời. Ông đã có gần 10 năm lênh đênh trên thuyền ca nô đi khảo sát dịch tể khắp các địa phương miền Tây Nam Kỳ. Về chuyên môn dịch tể, Baurac được cả đồng nghiệp và chính quyền thực dân đánh giá cao nhưng ông còn nổi tiếng về các tác phẩm du ký của mình, tiêu biểu là công trình 2 tập La Cochinchine et ses habitants (Đất và người Nam Kỳ)


CHỢ LÁI THIÊU XƯA VÀ NAY

Lái Thiêu với vị trí là một xã, một thị trấn, rồi một phường chỉ mới có từ sau năm 1975. Địa bàn của phường Lái Thiêu hiện nay là đất cũ thuộc các làng, xã Tân Thới, Phú Long và một phần của Bình Nhâm. Trong đó thôn Tân Thới và Phú Long là trung tâm của phường Lái Thiêu thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương hiện nay.


BÀ TRÀ, TÊN NGƯỜI THÀNH TÊN MÔN VÕ, TÊN VÙNG ĐẤT…

Đầu năm 1802, Trần Quang Diệu hạ được thành Quy Nhơn. Tướng Võ Tánh của chúa Nguyễn Phúc Ánh tự vẫn để xin tha mạng cho lính tráng. Trần Quang Diệu đồng ý, nhưng sau đó đã phải bỏ thành Quy Nhơn, cùng Vũ Văn Dũng mang quân cứu viện ra Nghệ An đang bị quân nhà Nguyễn tấn công và sau đó cả hai đã bị quân nhà Nguyễn bắt sống

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương