type

VĂN HÓA NƯỚC VÀ HÀNG HẢI THỜI CỔ CỦA VIỆT NAM

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 30/10/2017

Ở nước ta, những nghiên cứu về hàng hải cổ trong thư tịch quá ít ỏi. Một vài công trình có giá trị nhưng lại đều do người nước ngoài, chủ yếu là người Pháp biên soạn như: Bateaux en Indochine (Tàu thuyền Đông Dương, Jean Poujade, Testelin, 1940), Esquisse d’une Ethnographie Navale des peuples annammites (Khảo cứu về hàng hải của người Việt Nam, Pierre Paris, 1942), Voiliers d’Indochine (Thuyền buồm Đông Dương, J.B. Piétri, 1943), Blue Book of Coastal Vessels South Vietnam (Thanh thư về tàu thuyền cận duyên miền Nam Việt Nam, 1967), Bois et Bateaux du Vietnam (Francoise Aubaile-Sallenave, 1987)…Để lấp bớt khoảng trống ấy, trong nhiều năm qua tác giả Vũ Hữu San đã dày công tìm tòi các nguồn tài liệu từ các thư viện: Quốc hội Hoa Kỳ, Đại học Stanford, Los Angeles, Hawai, San Jose, Maritime Academy, Mormons Research…để biên soạn nên cuốn sách Văn hóa nước và hàng hải thời cổ của Việt Nam (Nxb Phụ nữ, 2017, 626 trang). 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương