Lịch sử Việt Nam

Hình ảnh cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc “trong lòng” người dân Nam Bộ

  • Nguyễn Văn Thủy
  • 11/02/2021

Đến đầu thế kỷ XX, tỉnh Thủ Dầu Một kinh tế-xã hội có nhiều bước phát triển nhiều công trình, đường sá, nhà của được xây dựng và lỵ Phú Cường trở thành một trung tâm thương mại lớn của tỉnh. Người dân ở khắp nơi đến làm ăn sinh sống và tổ chức nhiều hoạt động yêu nước của tầng lớp trí thức, thợ thủ công, nông dân, tiểu thương… như phong trào  “ Thiên địa hội”, của Nguyễn An Ninh… đem lại những luồng sinh khí mới trong cuộc đấu tranh yêu nước ở Thủ Dầu Một. 

Chùa Hội Khánh, vốn là ngôi chùa cổ của tỉnh Thủ Dầu Một, là trung tâm giảng dạy giáo lý, cũng như điều hành Phật sự trong toàn tỉnh, nơi cư trú của nhiều phật tử. Tại đây năm 1923, Hòa thượng Từ Văn cùng với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Cụ Tú Cúc Phan Đình Viện thành lập Hội Danh dự yêu nước. 

Xem thêm tại đây

Nguyễn Văn Thủy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương