Kiến thức lịch sử chung

Dăm cách bắt cá miền Tây

  • Nguyễn Trường Kháng
  • 11/02/2021

Xưa kia Tây nam bộ là xứ hào phóng về thủy sản nên đã phát sinh ra rất nhiều cách đánh bắt không thể kể ra hết được! Tuy nhiên, có một số cách mang tính độc đáo, hấp dẫn đối với người thực hiện (và cả người theo dõi nếu có). Xin kể ra một số cách tiêu biểu trong số đó.

1.Nhấp cá lóc:

Con cá lóc (miền ngoài gọi là cá chúi, cá tràu, cá quả…) thịt toàn nạc, ít xương nên rất ngon.

Có nhiều cách bắt cá lóc như giăng câu, cắm câu (1), nôm cá, đặt lọp ven, đâm cá… mà thú vị và hồi hộp nhất là môn “nhấp cá lóc”.

 

Xem thêm tại đây

 

Nguyễn Trường Kháng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương