Đất, Người Bình Dương

Trận chiến Nhà Đỏ - Bông Trang – Kết tinh của khoa học quân sự và lối đánh du kích truyền thống

  • Hồ Minh Thiện
  • 08/08/2016

Tóm tắt: Lịch sử Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, trong đó cuộc kháng chiến chống Mỹ là thử thách lớn nhất đối với dân tộc ta, đặc biệt là giai đoạn 1965 –1968 có thể được xem là giai đoạn khủng khiếp của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Mỗi cuộc hành quân, mỗi trận càn của lính Mỹ ứng với tên gọi và mục tiêu khác nhau như: Crimp, rolling stone, Áttơnborơ, Cedar Falls,Junction City…nhằm tiêu diệt mọi mục tiêu di động trong các cuộc hành quân, siết chặt vòng vây, tấn công vào cơ quan đầu não của quân đội giải phóng. Và, đối phó với các trận càn của Mỹ là sự chống trả quyết liệt của của quân đội giải phóng với quyết tâm đánh tan cuộc hành quân của lính Mỹ, bảo vệ cơ quan đầu não của quân giải phóng. Các cuộc đụng đầu giữa binh lính Mỹ với những người Việt Nam yêu nước đã gắn liền với những địa danh, chiến trường như: Bình Gĩa, Lai Khê, Bàu Bàng, Phước Thành….trong đó phải kể đến trận Nhà Đỏ - Bông Trang[1]năm 1966 của sư đoàn 9 – quân đội giải phóng và du kích địa phương. Trận chiến thể hiện rõ sự phản kháng quyết liệt của quân giải phóng, du kích và nhân dân địa phương trước quân đội Mỹ xâm lược, sự tương phản về lực lượng trong cuộc chiến, sự anh dũng, tinh thần quả cảm của những người yêu nước, sự kết hợp có hiệu quả giữa khoa học quân sự với lối đánh du kích truyền thống của quân và dân Việt Nam. Và, đó là những vấn đề mà tham luận trình bày trong hội thảo này.

 

Xem trọn bộ tại đây

Hồ Minh Thiện


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương