Đất, Người Bình Dương

GIÁ TRỊ BIỂU TƯỢNG PHÚ LỢI CĂM THÙ TRONG ĐỜI SỐNG ĐÔ THỊ BÌNH DƯƠNG

  • Nguyễn Đình Kỳ
  • 28/01/2019

Tóm tắt

Biểu tượng Phú Lợi căm thù được nghệ sĩ điêu khắc Diệp Minh Châu chuyển hóa từ sự kiện lịch sử đau thương qua vụ đầu độc tù nhân cách mạng vào ngày 01 tháng 12 năm 1958 tại nhà tù Phú Lợi. Biểu tượng Phú Lợi căm thù là tấm gương lớn về tinh thần chiến đấu cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau soi mình, học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Việc giữ gìn và phát huy giá trị biểu tượng Phú Lợi căm thù trở thành một trong những nội dung quan trọng của chiến lược xây dựng bản sắc văn hóa của tỉnh Bình Dương, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, bản sắc văn hóa dân tộc được ví như thẻ căn cước quốc gia, địa phương trong đó hạt nhân của bản sắc văn hóa chính là hệ thống biểu tượng nghệ thuật.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Đình Kỳ


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương