Đất, Người Bình Dương

DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA KHU CĂN CỨ BÀU GỐC

  • Phan Thanh Dân
  • 01/08/2019

Bàu Gốc là một địa danh lịch sử thuộc vùng căn cứ Chiến khu Đ, nơi gắn liền lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân miền Đông Nam bộ nói chung, xã Bình Mỹ và lực lượng Công an tỉnh Bình Dương nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Về địa danh Bàu Gốc :  Ở khu vực Bắc Tân Uyên và xã Bình Mỹ có tương đối nhiều “bàu”, nên hầu hết các địa danh trong vùng thường được người dân địa phương gọi gắn liền với thuật ngữ “Bàu” như: Bàu Cá Trê, Bàu Khai, Bàu Năng,…). Tên gọi “Bàu Gốc” khởi nguồn từ việc người dân địa phương thường dùng các gốc cây đặt dưới bàu nước để giữ đăng bắt cá. Từ đó, “Bàu Gốc” đã trở thành địa danh gắn liền với lịch sử của vùng đất và con người nơi đây. 

Xem trọn bộ tại đây

Phan Thanh Dân


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương