Đất, Người Bình Dương

PHAN THANH GIẢN (Vị thần Thành hoàng đình Tương Bình Hiệp – Bình Dương)

  • NGUYỄN HIẾU HỌC
  • 01/08/2019

Có lẽ không có nhân vật lịch sử nào của nước ta trong thời kì bị thực dân Pháp xâm lấn và đô hộ (1858-1945) được đem ra phê phán bình giá một cách khắt khe, dai dẳng suốt một thời gian dài hơn cả 100 năm (từ 1867 - đến nay) như Phan Thanh Giản.  Đó là vị đại thần đương nhiệm chức Kinh lược sứ Nam Kỳ, người bị vua Tự Đức và triều đình Huế buộc tội chịu trách nhiệm về việc mất thành Vĩnh Long và 3 tỉnh miền Tây, tháng 6 -1867 vào tay quân Pháp.

Xem trọn bộ tại đây

NGUYỄN HIẾU HỌC


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương