Đất, Người Bình Dương

VÙNG ĐẤT BÌNH DƯƠNG BUỔI ĐẦU KHAI PHÁ TỪ THẾ KỶ XVII ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIX

  • Nguyễn Đình Cơ(*)
  • 09/05/2020

ĐẶT VẤN ĐỀ

Bình Dương xưa là tổng Bình An, một trong những địa bàn định cư đầu tiên của người Việt trên chặng đường tiến xuống Phương Nam. Trãi qua quá trình lịch sử, vùng đất này ngày càng được khai phá, mở rộng, thiết lập thôn xóm và từng bước định hình trên bản đồ Nam Kỳ lục tỉnh nói riêng, cũng như Đại Nam nói chung. Bài viết ngắn này bước đầu phác thảo một vài nét về quá trình người Việt, sau đó là người Hoa và các cộng đồng cư dân khác đến định cư, khai hoang vỡ đất, trồng trọt, phát triển các ngành nghề thủ công và buôn bán từ thời kỳ chúa Nguyễn (thế kỷ XVII) cho đến khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược Nam Kỳ (1859). Dưới thời kỳ thuộc địa (cuối thế kỷ XIX), Thực dân Pháp đã có sự điều chỉnh quan trọng về địa giới hành chính và tên gọi tạo nên sự chuyển biến cho vùng đất Bình An –Thủ Dầu Một (nay là tỉnh Bình Dương).

 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Đình Cơ(*)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương