Đất, Người Bình Dương

NHỊ VỊ ANH HÀO LÀNG VÕ TÂN KHÁNH BÀ TRÀ ĐẢ TỬ TAM HỔ Ở RỪNG CẦY BẸ

  • HỒ VĂN TƯỜNG (sưu tầm)
  • 28/08/2020

Sách "Tự học võ thuật Tân Khánh" của tác giả Hoài Phong, xuất bản năm 1971 tại Gia Định có ghi lại câu chuyện…

…Ông Võ Văn Ất và ông Võ Văn Giá là hai bậc đại tiền bối của Làng Võ “Tân Khánh Bà Trà”, từng nổi tiếng với câu tục ngữ “Cọp Bầu Lòng, Võ Tòng Tân Khánh” sau khi hai ông hạ được con hổ to ở miệt Bầu Lòng (nay thuộc thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Người làng Tân Khánh kể rằng ông Giá đã học lóm các miếng võ của hổ và đã thử nghề với loài thú dữ này, gây ra sự hiềm khích giữa hi63 và ông Giá nên hổ thỉnh thoảng về làng Tân Khánh tìm ông Giá. Để chấm dứt tình trạng này, ông Giá đã cúng đầu heo cho hổ để giảng hòa.

Kể từ ngày ông Giá cúng đầu heo ước hẹn với cọp giải mối hiềm khích giữa ông và chúng, đồng bào vùng Tân Khánh đêm đêm không còn nghe tiếng cọp “béo” hoặc không thấy dấu chân cọp rình rập quanh làng như trước nữa. Dầu vậy, dường như chúng cũng kiêng nể không dám chọc giận ông Giá để được sống yên thân. Bặt một thời gian độ vài năm thì đột nhiên một hôm có tiếng chiêng, tiếng mõ, la làng nổi dậy.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY 

HỒ VĂN TƯỜNG (sưu tầm)


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương