Đất, Người Bình Dương

Đình Bà Lụa – những ngày đầu hình thành

  • Cù Thị Dung - Trường Thành
  • 11/02/2021

Đình Bà Lụa là ngôi đình thờ thành hoàng làng Phú Cường, ra đời từ rất sớm ở Thủ Dầu Một. Trải qua nhiều lần tu sửa, hiện nay đình Bà Lụa dù không còn nguyên gốc so với trước đây, đặc biệt lần xây dựng lại năm 1957 đã thay đổi kiến trúc ngôi đình xưa. Tuy nhiên qua tư liệu và truyền khẩu dân gian cho thấy đây là một ngôi đình rất bề thế và đậm kiến trúc theo phong cách đình miếu Nam Bộ. Đến nay có quá nhiều giai thoại về ngôi đình tuyệt đẹp từng tồn tại, đặc biệt là thông tin về một phiên bản đình tại Pháp như truyền tụng của người dân địa phương là khá thú vị. Chuyên khảo sẽ góp phần khảo sát về lịch sử ngôi đình và những thông tin liên quan, nhằm làm rõ hơn một công trình tín ngưỡng rất nổi tiếng tại Nam Bộ với những nguồn tư liệu đang có hiện nay. 

Đình Bà Lụa hiện nay nằm ở bờ Bắc rạch Bà Lụa, thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Phường Phú Thọ là một đơn vị hành chánh cấp xã phường ngày nay được lập trên địa giới làng Phú Cường, tổng Bình Điền thời Pháp, trước đó là thôn Phú Cường và xa hơn nữa (năm 1836) là thôn Phú Lợi Đông, tổng Bình Chánh Trung, huyện Bình An.

Xem thêm tại đây

Cù Thị Dung - Trường Thành


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương