Đất, Người Bình Dương

Ngọn liên đả tam thương của của Ông Cả Đại ở An Sơn (Thuận An, Bình Dương)

  • Hồ Tường
  • 20/09/2021

Bên cạnh những ruộng đất ở An Sơn (nay thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), ông Cả Đại còn có nhiều ruộng muối ở miệt Bà Rịa, Phan Thiết. Do vậy, ông Cả Đại thỉnh thoảng cũng đi thăm nom các ruộng muối. Nhân dịp đó, ông Cả Đại có quen biết với thầy Thông Kỳ, học trò của một võ sư đã từng ứng thí nơi kinh đô, đoạt chức Võ cử Mạnh. Thầy Thông Kỳ nghe thiên hạ đồn ông Cả Đại là một người võ nghệ tuyệt luân nên có ý muốn thử sức. Một hôm, thầy Thông Kỳ hỏi ông Cả Đại: “Tôi nghe anh võ nghệ có tiếng. Vậy anh có thể chạm trán với người mạnh sức hơn được chăng?”. Ông Cả Đại mỉm cười: “Người có võ nghệ khá thì mạnh không chắc đã thắng, mà yếu thì cũng chưa chắc đã thua. Thắng bại chỉ do tài nghệ cao thấp thôi”.

 

Xem thêm tại đây

Hồ Tường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương