Đất, Người Bình Dương

ẨM THỰC BÌNH DƯƠNG THỜI HỘI NHẬP

  • Nguyễn Thị Kim Ánh
  • 05/02/2018

Bình Dương trong quá trình phát triển và hội nhập do sự biến đổi về dân cư dẫn đến sự giao lưu ẩm thực giữa các vùng miền trong nước và sự tiếp nhận mạnh mẽ về ẩm thực của nước ngoài.Các yếu tố này làm nên sự đa dạng và phong phú cho ẩm thực Bình Dương hiện tại.Bên cạnh đó, nhịp sống hiện đại thời công nghiệp cũng tạo nên diện mạo mới cho ẩm thực Bình Dương.Tuy nhiên, nhìn một khía cạnh khác thì các món ăn truyền thống của người Việt ở Bình Dương cũng đang có nguy cơ mai một dần,  hoặc trở nên xa lạ đối với thế hệ trẻ.Tìm hiểu  về ẩm thực Bình Dương thời hội nhập còn góp phần giới thiệu ẩm thực Bình Dương trong cả nước và với người nước ngoài, tạo sức hút du khách đến với Bình Dương,đồng thời lưu giữ , quảng bá một số món ăn cổ truyền của Bình Dương.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thị Kim Ánh


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương